گزارشات داخلی

اولین گزارش هفتمین دوره هیات مدیره

09 اسفند، 1400

دریانوردان و اعضای محترم

 با سلام ،
در ابتدا جا دارد قدردان حمایت قاطع و پرشمار و با معنی دریانوردان از اقدامات و فعالیتهای انجمن در خصوص پیگیری مطالبات عمومی در شرکتها و حوزه های مختلف دریایی داشته باشیم. مسلما این حمایت عمومی و تداوم آن تنها و مهمترین سرمایه انجمن در پیگیری این مطالبات در چهار چوب قوانین جاری خواهد بود.
 هیات مدیره هفتم ، وفق روال همیشه در نظر دارد تا  گزارشی جامع از اقدامات صورت گرفته چند ماه اخیر و آخرین وضعیت موضوعات در حال پیگیری را از این طریق به اطلاع اعضا وذینفعان برساند.

روابط عمومی انجمنکلیدواژه ها :
انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران
تعداد بازدید :
737
You must be login to post comment