اطلاعیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي انجمن صنفي كارگري دريانوردان تجاري ايران سال 1401(نوبت اول)

01 آذر، 1401

بدينوسيله به اطلاع تمامي اعضاي انجمن مي رساند نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه روز پنجشنبه مورخ 1401/09/24 در ساعت 17:00 به آدرس تهران، خیابان طالقانی، بعد از تقاطع ولیعصر، روبروی بورس کالا، پلاک 440، سالن اجتماعات مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تهران سالن اجتماعات تشكيل مي شود.
دستور جلسه :
1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسی و تصویب آن ها
2. استماع گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی سال 1400- 1401 و تصویب آن ها
3. تعیین تکلیف عضویت اعضای تعلیقی مطابق مقررات اساسنامه
4. تاکید بر اختیارات هیات مدیره در خصوص اجرای بند 10 وظایف و اختیارات انجمن در اساسنامه در قالب برنامه های آتی انجمن و جابجایی و تغییر مکان ملکی انجمن
5. انتخاب بازرس ( یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل)
لازم به ذکر است :
طبق تبصره 2 ماده 33 اساسنامه انجمن کاندیداهای بازرسی باید در خواست کتبی خود را تا دو هفته قبل از برگزاری مجمع به اطلاع دبیرخانه برسانند و از رسیدن درخواست به دبیرخانه اطمینان حاصل نمایند .
اشخاصی که امکان حضور در مجمع را ندارند و تمایل به اعطاء وکالت دارند می بایست وکالتنامه خود را تا دو هفته قبل از برگزاری مجمع به اطلاع دبیرخانه برسانند و از رسیدن درخواست به دبیرخانه اطمینان حاصل نمایند.

هیات مدیره
کلیدواژه ها :
تعداد بازدید :
646
You must be login to post comment