خبر

گشایش فصل نوینی از رشد و توسعه اقتصاد دریایی در ابعاد مختلف

13 تیر، 1403

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی نظام راجع به توسعه دریامحور و گشایش فصل نوینی از رشد و توسعه اقتصاد دریایی در ابعاد مختلف،گفت: این سازمان به عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور، با ارتقای سطح آموزش کمی و کیفی دریانوردان تربیت دریانوردان ،توانا متخصص و مجرب را همواره در اهداف کلان ملی خود مد نظر قرار داده و گام های مؤثری برداشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌اکبر مرزبان در آغاز سخنان خود در مراسم روز جهانی دریانورد، روز جهانی دریانورد را به دریانوردان جهان به خصوص دریانوردان نجیب میهن اسلامی مان شاغل در کلیه کشتیهای ،تجاری ،صیادی ،خدماتی ،تحقیقاتی آموزشی، نظامی و انتظامی به عنوان نیروهای انسانی کلیدی در چرخه حمل و نقل ایمنی و امنیت دریانوردی تبریک گفت.

وی با گرامی داشت نام و  یاد شهید جمهور حضرت آیت الله سید ابراهیم رییسی و همراهان ایشان، تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست که صنعت حمل و نقل دریایی سهم بی بدیل و تأثیرگذاری از کل حمل و نقل جهانی را به لحاظ ارزش و حجم دارد و در این میان دریانوردان با تخصص های ویژه به عنوان یکی از مولفه های اساسی در تحرک اقتصادی کشتیرانی ها مطرح هستند.مرزبان اظهار کرد: روز جهانی دریانورد، گرامی‌داشت دریانوردان سراسر جهان است که با اهتمام و زحمات خود چرخه اقتصاد حمل و نقل دریایی دنیا را به حرکت در می آورند.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: طبق گزارش‌های سازمان بین المللی دریانوردی(آیمو) همچنان بیش از ۸۰ درصد سوانح دریایی ناشی از خطای انسانی ارزیابی می شود. به همین دلیل توجه ویژه به بحث تعامل انسانی و ارتقای سطح دانش و مهارت دریانوردان در دستورکار نهادهای بین المللی به ویژه کمیته فرعی عامل انسانی آیمو - HTW - و کمیته اصلی ایمنی دریانوردی - MSC - آیمو قرار گرفته است.
مرزبان با اشاره به رشد صنعت دریانوردی همگام با سایر صنایع دنیا و ایجاد تحول در روش های حمل و نقل دریایی تاکید کرد: راهبردها و سیاست های "آیمو" در این زمینه ها  بر ارتقای دانش و مهارت دریانوردان و در صورت لزوم اصلاح مقررات موجود و یا ایجاد قوانین جدید منظم شده است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری سواحل طولانی و ناوگان بزرگ کشتیرانی، یکی از تاثیر گذارترین کشورها در حوزه دریایی منطقه محسوب می شود، گفت: بخش زیادی از فعالیت در این حوزه همواره بر دوش دریانوردان عزیز ایرانی است.مرزبان با اشاره به تحریم های یکجانبه و غیر قانونی ایالات متحده آمریکا بر صنعت دریایی و دریانوردی کشور، افزود:
این تحریم‌ها اما با مشارکت فعالانه و تعیین کننده جامعه دریانوردان نهادهای حاکمیتی و مجموعه های کارفرمایی و کارگری جامعه دریایی و بندری کشور خنثی شد.سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی نظام راجع به توسعه دریامحور و گشایش فصل نوینی از رشد و توسعه اقتصاد دریایی در ابعاد مختلف، خاطرنشان کرد: در جدول پیوست برنامه جامع تحقق این سیاست ها که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید، توجه ویژه ای به امر آموزش و ارتقای سطح علمی و مهارتی دریایی معطوف شد.
مرزبان گفت: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور، با ارتقای سطح آموزش کمی و کیفی دریانوردان تربیت دریانوردان ،توانا متخصص و مجرب را همواره در اهداف کلان ملی خود مد نظر قرار داده و گام های مؤثری برداشته است.
وی در خصوص افزایش کمی دریانوردان اظهار کرد: در این زمینه نیز قدم های بزرگی در طول دو سه سال اخیر برداشته شد که از جمله آنها می توان به اعطای مجوز فعالیت به یک دانشگاه یک دانشکده فنی و حرفه ای، یک هنرستان علوم دریایی و یک مؤسسه آموزشی خصوصی در سال 1402 اشاره کرد.وی اضافه کرد: برای رسیدگی به وضعیت اشتغال دریانوردان بر روی کشتی ها ، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاه حاکمیت دریایی کشور و در راستای اجرای الزامات کنوانسیون کار دریایی در سالهای اخیر به بیش از 1000 مورد از شکایات و موضوعات مورد ادعای دریانوردان خارجی و ایرانی شاغل بر روی کشتیهای تحت پرچم ایرانی و خارجی متردد در آبهای تحت حاکمیت خود و آبهای بین المللی پرداخته است.مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد/  ۶گام های موثر دولت سیزدهم برای ارتقای سطح دانش و مهارت دریانوردان/ مهم‌ترین اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی برای افزایش کمی و کیفی دریانوردانسرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی نظام راجع به توسعه دریامحور و گشایش فصل نوینی از رشد و توسعه اقتصاد دریایی در ابعاد مختلف،گفت: این سازمان به عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور، با ارتقای سطح آموزش کمی و کیفی دریانوردان تربیت دریانوردان ،توانا متخصص و مجرب را همواره در اهداف کلان ملی خود مد نظر قرار داده و گام های مؤثری برداشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادرودریانوردی، علی‌اکبر مرزبان در آغاز سخنان خود در مراسم روز جهانی دریانورد، روز جهانی دریانورد را به دریانوردان جهان به خصوص دریانوردان نجیب میهن اسلامی مان شاغل در کلیه کشتیهای ،تجاری ،صیادی ،خدماتی ،تحقیقاتی آموزشی، نظامی و انتظامی به عنوان نیروهای انسانی کلیدی در چرخه حمل و نقل ایمنی و امنیت دریانوردی تبریک گفت.
وی با گرامی داشت نام و  یاد شهید جمهور حضرت آیت الله سید ابراهیم رییسی و همراهان ایشان، تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست که صنعت حمل و نقل دریایی سهم بی بدیل و تأثیرگذاری از کل حمل و نقل جهانی را به لحاظ ارزش و حجم دارد و در این میان دریانوردان با تخصص های ویژه به عنوان یکی از مولفه های اساسی در تحرک اقتصادی کشتیرانی ها مطرح هستند.
مرزبان اظهار کرد: روز جهانی دریانورد، گرامی‌داشت دریانوردان سراسر جهان است که با اهتمام و زحمات خود چرخه اقتصاد حمل و نقل دریایی دنیا را به حرکت در می آورند.سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: طبق گزارش‌های سازمان بین المللی دریانوردی(آیمو) همچنان بیش از ۸۰ درصد سوانح دریایی ناشی از خطای انسانی ارزیابی می شود. به همین دلیل توجه ویژه به بحث تعامل انسانی و ارتقای سطح دانش و مهارت دریانوردان در دستورکار نهادهای بین المللی به ویژه کمیته فرعی عامل انسانی آیمو - HTW - و کمیته اصلی ایمنی دریانوردی - MSC - آیمو قرار گرفته است.
مرزبان با اشاره به رشد صنعت دریانوردی همگام با سایر صنایع دنیا و ایجاد تحول در روش های حمل و نقل دریایی تاکید کرد: راهبردها و سیاست های "آیمو" در این زمینه ها  بر ارتقای دانش و مهارت دریانوردان و در صورت لزوم اصلاح مقررات موجود و یا ایجاد قوانین جدید منظم شده است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری سواحل طولانی و ناوگان بزرگ کشتیرانی، یکی از تاثیر گذارترین کشورها در حوزه دریایی منطقه محسوب می شود، گفت: بخش زیادی از فعالیت در این حوزه همواره بر دوش دریانوردان عزیز ایرانی است.
مرزبان با اشاره به تحریم های یکجانبه و غیر قانونی ایالات متحده آمریکا بر صنعت دریایی و دریانوردی کشور، افزود: این تحریم‌ها اما با مشارکت فعالانه و تعیین کننده جامعه دریانوردان نهادهای حاکمیتی و مجموعه های کارفرمایی و کارگری جامعه دریایی و بندری کشور خنثی شد.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی نظام راجع به توسعه دریامحور و گشایش فصل نوینی از رشد و توسعه اقتصاد دریایی در ابعاد مختلف، خاطرنشان کرد: در جدول پیوست برنامه جامع تحقق این سیاست ها که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید، توجه ویژه ای به امر آموزش و ارتقای سطح علمی و مهارتی دریایی معطوف شد.
مرزبان گفت: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور، با ارتقای سطح آموزش کمی و کیفی دریانوردان تربیت دریانوردان ،توانا متخصص و مجرب را همواره در اهداف کلان ملی خود مد نظر قرار داده و گام های مؤثری برداشته است. وی در خصوص افزایش کمی دریانوردان اظهار کرد: در این زمینه نیز قدم های بزرگی در طول دو سه سال اخیر برداشته شد که از جمله آنها می توان به اعطای مجوز فعالیت به یک دانشگاه یک دانشکده فنی و حرفه ای، یک هنرستان علوم دریایی و یک مؤسسه آموزشی خصوصی در سال 1402 اشاره کرد.وی اضافه کرد: برای رسیدگی به وضعیت اشتغال دریانوردان بر روی کشتی ها ، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاه حاکمیت دریایی کشور و در راستای اجرای الزامات کنوانسیون کار دریایی در سالهای اخیر به بیش از 1000 مورد از شکایات و موضوعات مورد ادعای دریانوردان خارجی و ایرانی شاغل بر روی کشتیهای تحت پرچم ایرانی و خارجی متردد در آبهای تحت حاکمیت خود و آبهای بین المللی پرداخته است.

کد خبر : 14030413369
کلیدواژه ها :
تعداد بازدید :
31
You must be login to post comment