آخرین اخبار
آخرین اطلاعیه ها
خبر

جلسه بررسی سامانه اشتغال کاریابی های دریایی

01 بهمن، 1399

با توجه به مشکلات موجود در جذب و شناسایی دریانوردان ایرانی جویای کار و حضور بیش از حد دریانوردان خارجی در شناورهای تحت پرچم ایران ، جهت تمرکز و شناسایی دریانوردان جویای کار و تسهیل به کار گیری این افراد بر روی شناورهای ایرانی و نظارت و بهره برداری مناسبتر از قابلیتهای موسسات مجاز کاریابی دریایی و زمینه سازی جهت توقف فعالیت موسسات غیر مجاز ، سامانه اشتغال کاریابی های دریایی زیر نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با محوریت و پیگیری انجمن در حال راه اندازی است.
لذا در روز دوشنبه مورخ 1399/10/29 جلسه بررسی این سامانه با حضور نمایندگان شرکت پاکا (معرفی شده توسط اداره کل هدایت نیروی وزارت کار ) ، اتحادیه مالکان کشتی ، انجمن صنفی دریانوردان و تعدادی از موسسات کاریابی مجاز و معتبر برگزار گردید ...
با تلاش های صورت گرفته و با راه اندازی نهایی این سامانه ، یکی از الزامات مورد نیاز جهت اجرای طرح سامان دهی منابع انسانی و‌نیروی کار دریایی ملی محقق خواهد شد.
امید است در آینده نزدیک تمامی دریانوردان ایرانی جویای کار از فرصت شغلی مناسب برخوردار گردند.

?آدرس موقت سامانه آزمایشی : srps.pakagroup.ir
کد خبر : 1399110118
کلیدواژه ها :
تعداد بازدید :
3188
You must be login to post comment