29 آبان، 1400
نشریات فدراسیون جهانی حمل و نقل
نشریه الکترونیک فدراسیون جهانی حمل و نقل سال 2021
در این نسخه از مجله دریانوردان، در مورد تأثیر ویروس کرونا و بحران تغییر خدمه و چگونگی تأثیر آن بر صنعت جهانی دریایی گزارشاتی ارائه شده است.
بیشتر
10 خرداد، 1399
نشریات فدراسیون جهانی حمل و نقل
نشریه الکترونیک فدراسیون جهانی حمل و نقل سال 2020
مجله ای که به جامعه دریانوردان، ماهیگیران و باراندازان کمک می کند تا از حقوق کاری شما بیشتر آگاه شوند و در مواقعی که در مشکل هستید از کجا برای کمک استفاده کنید.
بیشتر