منوی اصلی

ارتباط با واحدهای ستادی

واحد ثبت نام 


راه های ارتباطی:
تلفن: 2188523362(+98)  داخلی 106
ایمیل: register@imm-syndicate.com
واتساپ: 09038429673


واحد شکایات 


راه های ارتباطی:
تلفن: 2188523362(+98)  داخلی 103
موبایل/ واتساپ: 09393704972
ایمیل: complaint@imm-syndicate.com


واحد دبیرخانه


راه های ارتباطی:

تلفن: 2188523362(+98) داخلی 107
ایمیل: office@imm-syndicate.com