خدمات الکترونیکی

پرداخت اینترنتی حق عضویت

سامانه درگاه اینترنتی پرداخت بانکی حق عضویت سالانه اعضـا:

لینک ورود و ثبت نام:       http://217.144.106.25/register

* نکته " اگر عضو سایت هستید از طریق ورود به حساب کاربری واردِ درگاه بانکی شوید در غیر این صورت اقدام به ساخت حساب کاربری جدید نمائید. "