منشور اخلاقی انجمن صنفی دریانوردان


هیات مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران همزمان با صدور وتدوین دستور العمل اجرایی آیین­نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده 86 اصلاحی قانون دریایی ایران) و همچنین در چهارچوب الزامات بین المللی پرهیز از تهدید و خشونت در محیط کار  ، علاوه بر صدور سندی مجزا با عنوان Bulling and Harassment ، منشور اخلاقی زیر را مصوب و به اعضا ابلاغ می نماید ، بر همین اساس تمامی اعضای انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران موظف به رعایت این منشور اخلاقی هستند.

1.     اعضا در هر شرایطی باید به گونه ای رفتارکنند که شهرت واعتبار خود و انجمن و صنف دریانوردی را حفظ کنند .عملکرد آنان  باید نشان دهنده  پایبندی به اصول اخلاقی باشد.
2.     اعضا نباید به شغل و حرفه و کسب و کار دیگری اشتغال داشته باشند که به حسن شهرت و جایگاه آنان به عنوان عضو انجمن آسیب رساند.
3.     اعضا تحت هیچ شرایطی نباید برای القای نظرخود و مجاب کردن یا واداشتن دیگران به پذیرش نظرشان کسی را چه مستقیم و چه غیرمستقیم (و توسط شخص دیگری) تحت فشار قراردهند و از هر اقدامی که مفهوم تهدید ، ترعیب ، خشونت ، افترا و توهین را برای دیگران در خود دارد ، اجتناب نمایند
4.     اعضا نباید تحت هر نام یا عنوانی و به هر روشی ، عملی  انجام دهند که به شهرت و اعتبارانجمن آسیب رساند.
5.     اعضا علاوه بر مشارکت فعال در مباحث مرتبط با انجمن و دریانوردان و طرح دیدگاه و نظرات خود، نهایتا باید به آرای اکثریت و مصوبات ارکان انجمن ، حتی اگر بر خلاف نظرشان باشد احترام گذاشته و از هر گونه اختلال ، تشکیک در این مصوبات اجتناب نمایندو در صورت اعتراض تنها از مسیرهای قانونی پیشبینی شده پیگیری نمایند.
6.     اعضا باید از هر گونه فعالیت تبعیض آمیز با دلایل نژادی، مذهبی، جنسیتی، متاهل یا مجرد یا مطلقه بودن، سن و یا ملیت خودداری کنند. 
7.     اعضا باید رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در قبال انجمن و سایر اعضا داشته باشند.
8.     اعضا  از پذیرفتن یا تعهد انجام کاری که صلاحیت حرفه‌ای، علمی، فنی، حقوقی و مدیریتی ندارند از اظهارنظر کارشناسی برای انجام آن بپرهیزند.
9.     اعضا نباید اجازه سوء استفاده از نام و نشان و یا اعتبارانجمن را به اشخاص وابسته به خود بدهند .
10. مراعات کامل حقوق مالکیت معنوی همکاران حقیقی یا حقوقی خود و پرهیز از هر اقدامی که به آن لطمه وارد شود.
11.     خودداری از ارزیابی نادرست و غیر منصفانه یا انتقاد از دیگر اعضا ، فعالین و ارکان مختلف انجمن
12.  حافظ محیط زیست، میراث فرهنگی و... بوده و همواره منافع ملی و عمومی را بر منافع شخصی ترجیح می دهد. 
13. پاس­داشت ارزش­های بنیادین و مقتضیات ویژه حرفه خود از قبیل: درست­کاری، صداقت، امانت­داری، صلاحیت علمی و تخصص کافی در انجام وظایف حرفه­ای.
14. در حفظ، تقویت و گسترش جنبه­ های معنوی ، علمی و رسالت والای اصول اخلاقی کوشا و پای­بند به حرفه خود باشند.
15. تلاش برای ایجاد و ارتقای روحیه تعامل، همبستگی و همکاری میان اعضا و اصول و موازین حرفه ­ای در روابط آنان،
16. شناخت صحیح اهداف انجمن، وظایف و مسوولیت­های خود.
17. تلاش برای کسب موفقیت شغلی، خلاقیت و ارتقاء بهره­ وری و معلومات خود برای انجام بهتر وظایف و کمک به ایجاد فضای کسب و کار پویا و سالم در دریا
18.  تلاش در به ثمر رساندن نقش برجسته انجمن در چرخه عدالت و دفاع از حقوق اشخاص .
19. حامی حرکتهای جمعی و عمومی دریانوردان باشد و در مجامع و رخدادهای انجمن، نقش فعال و سازنده داشته باشد
20. اعضا باید به اصول اخلاق حرفه ای در رابطه با کارفرما و شرکتهای کشتیرانی و طرح مطالبات خود از طرق پیش بینی شده درقانون اقدام نمایند 
 
اردیبهشت 1400

رئیس هیات مدیره: آرمان جهان بیگلری
نائب رئیس و دبیر: سامان رضایی
خزانه دار و عضو عیات مدیره: ایمان افلاطونی     
عضو هیات مدیره: رضا حافظی