مسئول کمیته: مهندس روح الله قاسمی 

ساختار و اهداف کمیته علمی و پژوهشی
مدیریت و نظارت بر فعالیت های علمی و پژوهشی انجمن از وظایف اصلی این کمیته می باشد. مهم ترین وظایف این کمیته در این دوره عبارتست از:

  • تهیه و تدوین برنامه های آموزشی در قالب کارگاه ها، سمینارها و ...

  • برگزاری کارگاه های آموزشی

  • پیشنهاد ، تعریف و تدوین پروژه های تحقیقاتی- کاربردی و طرح های پژوهشی مورد نیاز حرفه دریانوردی در انجمن  • تدوین جزوه ها و بروشورهای آموزشی

  • ایجاد بانک اطلاعات پژوهشگران و پروژه های تحقیقاتی- کاربردی در حوزه دریانوردی