خدمات

بیمه درمان تکمیلی

به اطلاع می رساند؛ زمان سررسید قراداد خدمات بیمه درمان تکمیلی دریانوردان پایان شهریور ماه سال 1400 میباشد.
برای ثبت نام در قرارداد جدید بیمه درمان تکمیلی می توانید فرم درخواست را از قسمت
اسناد و فرم ها> فرم های انجمن > فرم درخواست بیمه تکمیلی، دانلود و اطلاعات خود را تکمیل نموده و به شماره واتساپ 09919767662 و یا آدرس ایمیل
 public.relations@imm-syndicate.com  ارسال نمائید.

لینک دریافت فرم درخواست بیمه تکمیلی:
http://217.144.106.25/articles/120/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C__


* اطلاعات تکمیلی به زودی به اطلاع دریانوردان خواهد رسید *

تلفن واحد پیگیری:  02188523362 - داخلی 102