مشاوره روانشناسی

سامانه مشاوره تلفنی 1480

در چهارچوب همکاری انجمن صنفی دریانوردان و سازمان حمل و نقل جهانی  ITF  و اجرای برنامه حمایتی
 " ITF Seafarer Trust Project " در ایران ( با محوریت سلامت و بهداشت روان در دوران بیماری کوید ۱۹) و در پی امضای تفاهم نامه انجمن با سازمان بهزیستی کشور ، به عنوان گام نخست در ۷ استان ساحلی “مشاوره مختص دریانوردان و خانواده آنان” از طریق «سامانه تلفنی خدمات روانشناسی ۱۴۸۰» برقرار گردیده است.
در این طرح مشارکتی، داخلی شماره ۲ در سامانه تلفنی ۱۴۸۰ برای اتصال و بهره مندی از مشاوره رایگان روانشناسی ویژه دریانوردان و خانواده های ایشان،  تخصیص یافته است.

دریانوردان عزیز می توانند در هر ساعت از شبانه روز با این خط تماس گرفته و مشکلات خود را با مشاورین سازمان بهزیستی کشور در میان بگذارید.