آخرین اخبار
blog

خبر

تقدیر از کاپیتان مهرداد هوشیار

پیشرفت کشور عزیزمان ایران مدیون تلاش گسترده و افق بلند و دیدگاه افرادی چون کاپیتان مهرداد هوشیارمی ب...

blog

خبر

مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی

مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی با شعار «دریانوردان در کانون آینده کشتیرانی» به صورت نمادین و با...

blog

خبر

نخستین هم‌اندیشی با انجمن‌ها و تشکل‌های حمل و نقلی در وزارت راه و شهرسازی

نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، اولویت وزارت راه و شهرسازی است.رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نخستی...

blog

خبر

بیشتر بدانیم

وفق استاندارد ۲.۱ مقاوله نامه دریایی MLC  قرار داد کار دریایی SEA باید دارای موارد زیر باشد:الف...

blog

خبر

کنفرانس خبری مشترک رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور و دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ای...

️در کنفرانس خبری مشترک رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور و دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجار...

blog

خبر

مشارکت در پروژه ی مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تحت عنوان " بررسی مسائل و چالش های...

در راستای فعالیت های پژوهشی تحقیقاتی و تخصصی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران با مراکز دانشگاهی و پ...

نظرسنجی

به نظر شما هوشمند سازي در صنعت دريانوردي و استفاده از فناوري (Automation)، تا چه حد ميتواند بر شرايط کار و فعاليت دريانوردي مؤثر باشد؟