آخرین اخبار
آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه

اطلاعیه شماره 97- گزارش تحلیل پویش حمایت از دریانوردان ایرانی

20 شهریور، 1402

دریانوردان و اعضای محترم انجمن
 
پیرو اطلاعیه شماره ۹۶، انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران بر اساس وظایف تعیین شده و با هدف انعکاس مطالبات و نظرات عمومی جامعه دریانوردی ، پویشی را با موضوع رعایت الزامات قانونی و شفافیت رابطه استخدام دریانوردان با مالکان کشتی ها و بهره برداری حداکثری از توان داخلی و دریانوردان ایرانی در کشتی ها و ناوگان داخلی و جلوگیری از استخدام بی رویه دریانوردان خارجی در ناوگان فراساحل تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران برگزار نمود که نتایج آن به پیوست خدمتتان ایفاد می گردد.
از نتایج این پویش می توان به :
1-      ضرورت ساماندهی به وضعیت استخدام دریانوردان در شناورهای کوچک، فراساحل با سفرهای محدود با استفاده از سامانه ملی متمرکز کاریابی دریایی و الزام به ثبت تقاضاها و استخدام دریانوردان ایرانی و خارجی در آن وفق آیین نامه ها و الزامات قانونی مندرج در قانون کار
2-      ضرورت ایجاد شفافیت در رابطه استخدامی بین دریانورد و مالک شناور با استفاده از ظرفیتهای قانونی پیمان های جمعی مورد اشاره در فصل هفتم قانون کار و  مقاوله نامه کار دریایی MLC  برای بخش فراساحل و الزام استفاده از سند OCBA
3-      ضرورت ارتقاء سطح آگاهی دریانوردان از مقررات و حقوقشان در دریا و الزام در برگزاری گسترده، مستمر دوره های آموزشی در سطوح مختلف و اطمینان از رعایت این الزامات در نظارت مداوم و بازرسی های دوره ای
 
خوشبختانه این پویش با استقبال دریانوردان مواجه گردید. این استقبال پر شور و معنی دار دریانوردان تاکیدی است بر اهمیت این پویش، لذا انتظار بر این است تا  ارگان ها و سازمان های متولی نتایج این پویش را جدی بگیرند و  تصمیمات و اصلاحات مورد نیاز در بهبود فرآیند استخدام و به کارگیری دریانوردان ایرانی در شناورهای فراساحل را در اولویت قرار دهند و از حضور بی رویه و بدون نظارت دریانوردان خارجی و آشفتگی موجود که منافع تعداد محدودی را تامین و حقوق اکثریت دریانوردان و فعالین صنف و صنعت را تضییع می کند ، جلوگیری نماید.
 
شما می تواند جزئیات بیشتر از نتایج این پویش را در سند پیوست مطالعه نمایید.

کلیدواژه ها :
تعداد بازدید :
815
You must be login to post comment